Analysera data i Peppster!

Peppster har 3 olika huvudområden av funktionalitet. Det är Planering, Registrering och Analys. Nu lanserar vi en första version av analysdelen! Du som idrottare når den via menyalternativet Analysera. För tränare finns motsvarande på Tränarfliken. Här skapar du den uppsättning av statistik som du önskar. För tränare finns en rullist där ni kan välja vilka idrottare ni vill att statistiken ska spegla. När ni kommer in första gången är det tomt. Klicka på Nytt diagram. Börja med att ge ditt diagram ett namn, tex “Distanspass löpning” eller vad som nu är relevant. Efter det väljer du vilken typ du vill skapa.

Diagram kan vara av typen Linje, Stapel eller Siffror.
Gruppering är precis som det låter hur du vill att din data ska grupperas i diagrammet, det går att välja på Månader, Veckor, Dag.
Avslutningsvis väljer du datumspann för ditt diagram.

I del nummer två kan du filtrera ut vilka pass du vill ta med i diagrammet.

Klicka på plus-ikonen för att ange flera filter. Varje filter kan utgöras av att pass ska ha en viss status, tex att vi enbart vill visa genomförd träning, inte den som inte blev gjord eller den som enbart är schemalagd inom valt datumspann.
Det går även att villkora att vissa taggar ska finnas för att passen ska räknas med. I vårt exempel med Distanspass i löpning kanske vi vill ha med taggarna “löpning” och “distans”.
Utöver dessa går det även ange att pass ska ha en viss benämning för att komma med i diagrammet.

Det tredje och sista steget är att välja vilka värden vi vill ha med i diagrammet. Det är ju här det blir riktigt intressant!
Även här går det att lägga till flera olika värden, dvs flera olika staplar eller linjer genom att klicka på plus-ikonen.

Ett värde är kopplat till Träningsvärden i Peppster. De är unika per tränare och en stor del i att Peppster kan användas för vilken idrott som helst. Här kan vi i vårt exempel välja att vi i ljusblå färg vill se antalet pass och i rött se distansen. Vad du väljer här beror såklart helt och hållet på din idrott.

Nu har vi skapat ett diagram som ligger färdigt på vår analyssida. Varje diagram kan flyttas genom att dra i namnet och det kan förstoras eller förminskas genom att dra i hörnet. Det kan då uppta 1 eller 2 kolumners höjd och även olika bredder. På så sätt kan du skräddarsy din analysvy.

Spara och sen är det klart! Så sätt igång och testa att utvärdera din och dina idrottares utveckling! Vi återkommer med förbättringar och uppdateringar vad det lider.

Nu närmast fokuserar vi på att förbättra planeringsdelen genom att implementera “Drag and drop” på samma sätt där, det ska bli ännu enklare att planera och hantera träningen.

Tack för att du tog del av den här guiden, och kom ihåg att ju mer du taggar och ju fler träningsvärden ni har ju mer data samlar ni kring er träning. Vi hörs och ses, lycka till med träningen!