Statistik och planering samtidigt!

Idag gör vi en till stor release i Peppster! Det handlar om att du från och med nu kan visa de diagram du skapat i anslutning till träningsplaneringens årsvy eller månadsvy.

Men låt oss ta det från början.

I Peppster under fliken Analys kan du skapa Diagram för analys av träningen, läs mer i blogginlägget Analysera data i Peppster Det nya är att du nu i Årsvyn och Månadsvyn kan välja att visa ett av dessa diagram direkt under en idrottares (eller din egna) planerade träning. Varför är då detta användbart? JO! Tänk dig att du lagt upp ett block med ett gäng pass i, då kanske du direkt vill se den totala träningsvolymen i timmar? Eller kanske hur många pass av en viss typ som planerats? Eller hur många kilometer det blir i löpning? Antalet backpass? Antalet portpasseringar i alpint? Ja ni fattar, det är precis som vanligt i Peppster bara fantastin och era önskemål som styr och sätter gränser.

Med den här funktionen hoppas vi att Peppster ska bli ännu mer kraftfullt att arbeta med. Nu kan du snabbt och enkelt planera, direkt se att planeringen stämmer med tex önskad träningsvolym, variation, progression, belastning osv genom att enkelt välja in ett diagram som ger mer visuell feedback på din plan. Analysdelen blir alltså värdefull både inför och efter träning.