Visualisera belastningen i din träning

Att variation i träningsbelastning och intensitet är en av nycklarna i ett framgångsrik träningsupplägg är nog de flesta överens om. Och även i de fall där belastningen ska hållas jämn är det viktigt att hålla koll på vilken belastning man som idrottare har.
I Peppster finns det många sätt att jobba med detta och vi tänkte här delge några av dem som kanske kan inspirera och instruera hur man kan få ett effektivt stöd i planering och uppföljning av träningsbelastning.

Idrottare reagerar olika på samma typ av träning. Det är därför viktigt att man lär känna idrottaren och framför allt att idrottaren själv lär sig reaktionsmönster på träningen genom bra dokumentation.
— Dr Mikael Mattson, Idrottsmedicin 1/16

I Peppster finns något som vi kallar för Träningsvärden. Det kan vara nästan precis vad som helst. Säg till exempel att vi vill hålla koll på antalet löpta kilometrar, då använder vi Träningsvärdet Sträcka och anger våra löpkilometrar där. Eller antalet åk i slalom, eller tid på serier i skytte, eller antal meter arm vi simmat med paddlar i simpasset, ja precis vad som helst som är relevant för dig.

Ett exempel på Träningsvärden på ett pass. Planerad belastning i detta fall är en skala från 0 - 100 

Ett exempel på Träningsvärden på ett pass. Planerad belastning i detta fall är en skala från 0 - 100 

På samma sätt kan vi skapa ett eller flera Träningsvärden för att planera och utvärdera belastning. Det kan tex vara så att vi har Träningsvärdet Tid och vi har Träningsvärdet Intensitet. I menyn Analys i Peppster kan vi då tex välja att multiplicera Tid och Intensitet för att få ett värde som skulle kunna utgöra ett belastningsindex. Det går då att ha ett sådant index som är det tränaren planerar för, dvs tänkt tid och tänkt intensitet, sen kan ju idrottaren fylla i två ytterligare Träningsvärden som tex skulle kunna heta Genomför Tid och Upplevd belastning. På så sätt får man både planen och utfallet.

Om belastning i just din idrott bättre beskrivs med en siffra mellan 1 och 100 per pass så är det naturligtvis enkelt att enbart använda ett index baserat på summan eller snittet av dessa.

Enbart förutsättningarna i just din idrott och din egna fantasi sätter gränserna. Vi hoppas att fler ska välja att planera utifrån vilken belastning, effekt, förmåga mm vi jobbar på. Ett index som kan följa hela träningsplanen och på så sätt visualisera för såväl tränare som idrottare vilket jobb som ska göras och hur utfallet blev.

Ett diagram från Analyssidan kan visas i både Årsvyn och Månadsvyn. I det här exemplet ser vi hur belastningen varit på de senast genomförda träningsdagarna. Det går att visualisera belastning både på genomförd träning och planerad träning. 

Samma vy som ovan men med staplar per dag istället för linjer. 

Inom kort kommer det gå att skapa ett gratis konto i Peppster för att testa detta och mycket annat. Så håll ögonen öppna och fyll gärna i Intresseanmälan så lovar vi att du inte missar något.