Events och enkelhet i planering

Den senaste uppdateringen av Peppster innebar många nyheter som träningsplaneringen ännu enklare.

1. Event
Tydliggör dina måltävlingar, milstolpar mm! Ett Event i Peppster skapas via plus-ikonen under profilbilden. De kan spänna över en eller flera dagar. De visas tydligt i års- och månadsvyn så att din träningsplanering blir ännu mer tydlig.

2. Klicka och dra för block
Klicka på önskat startdatum för ett block i års- eller månadsvyn och dra ut block. Intuitivt och enkelt.

3. Snabbredigering
Vid enkelklick på pass visas en snabbredigering där du kan göra vissa snabba justeringar i event, block, pass.