Så skapar du block och pass

Ett block i Peppster är en period av träning eller en period som du av någon anledning vill samla träningspass inom. Det kan vara ett läger, en tävlingshelg, en testperiod eller något annat.

För att skapa ett block klickar du på ikonen under profilbilden i månadsvyn eller årsvyn på akutell idrottare.
Välj sedan ett namn, datumspann och färg för blocket. Om du vill kan du även lägga till en beskrivning.
Klart!
Alla block kan dras och flyttas genom att ta tag i namnet med muspekaren och flytta dem till annat datum.
Blocken kan även förlängas och förkortas genom att tag i kanterna på blocket och dra ut eller in blockets spann.

Pass kan dras in till ett block, och om du vill lägga till ett nytt pass håller du bara muspekaren över och väljer Lägg till träningspass.
I vyn för att skapa nytt pass kan du göra en mängd olika inställningar. Här följer en förteckning över vad varje fält innebär och hur de kan användas.

 • Pass - namnet på ditt pass, var gärna konsekvent i hur du benämner pass, då kan du söka fram dem enkelt för att skapa analysdiagram senare. Alla träningspass måste ha ett namn.
 • Datum - datumet för passet, är normalt första dagen i blocket eller dagens datum.
 • Klockslag - klockslag för träningspasset.
 • Beskrivning - Passbeskrivningen. Här kan du mer eller mindre utförligt beskriva innehållet i ditt pass. Det kan utgöras av instruktioner kring själva passet, förberedelser innan eller vad du anser vara relevant. Du kan mycket väl skriva ut övningar, serier eller annat som utgör själva träningspasset.
 • Bifoga fil - Bifoga bilder eller dokument till ditt träningspass genom att dra filerna från din dator och släppa dem i fältet. Du kan även klicka och bläddra fram filerna.
 • Taggar - Genom att tagga passet med så många relevanta taggar som möjligt kan du dels beskriva det ytterligare men framför allt göra det sökbart för framtida analys. Säg tex att du i framtiden vill se vilken träning som bedrivits på ett visst under? eller i en viss gren? eller med vissa moment? På en viss plats? Tagga tagga tagga så står du väl rustad. Använda gärna samma taggar flera gånger så samlar du mer data kring träningen.
 • Träningsvärden - Träningsvärden kan vara precis vad som helst som du vill mäta och följa upp i din träning. Olika idrotter har olika värden och du har säkert själv egna preferenser. Under Mitt konto och Träningsvärden kan du enkelt välja till de du vill använda. Du kan välja vilka som ska visas som standard (alltid vara med som rutor när du skapar ett pass) och vilka som ska finnas med i listan av valbara Träningsvärden.
 • Kommentar - Idrottarens kommentar efter genomfört pass. Lämnas ofta tomt när pass skapas men ibland kan man fylla i något för att påminna om att tex registrera något specifikt kring passet.
 • Färg - välj en färg som visas på passet när det listas i Månadsvyn och veckovyn. Försök vara konsekvent så att en viss typ av pass alltid har samma färg, då blir vyerna mer överskådliga för er.
 • Upprepa - Här kan du ange att detta pass med tillhörande beskrivningar, taggar, träningsvärden osv ska repteras enligt vissa relger. Det kan vara med ett visst intervall av dagar, vissa veckodagar, vissa dagar varje månad eller vissa gånger per år. Upprepade pass kan också redigeras så att ändringar slår igenom för alla kommande pass, väldigt bra om du glömt ange något eller när du vill hantera periodisering och mycket annat.
 • Status - Varje pass kan vara Schemlagt (standard), Ej genomfört (anges av idrottaren om passat av någon anledning utgick) och Genomfört. För att ett pass ska bli genomfört måste idrottaren gå in och markera det som genomfört genom att spara och ev ange sina kommentarer och fylla i ev Träningsvärden.

Spara ditt pass och lycka till med träningen och coachandet!