Välkommen till Peppsters hjälpsidor

Att komma igång

Välkommen till Peppster! Här hittar du guider för att snabbt komma igång med Peppster.

Guide för idrottare

Guide för tränare


Träningspass

VAD ÄR ETT PASS?
I sin enklaste form är pass en händelse som har ett namn och ett datum. Du benämner dina pass hur du vill och tänk på att passnamnen kan användas när du skapar statistik så var konsekvent i hur du benämner pass. Ett pass har ett datum och om du vill även ett klockslag.

En viktig del i att skapa träningspass är att ange Träningsvärden och Taggar. Läs mer om Träningsvärden och Taggar.

Beskrivningsfältet är för den text som du tycker bäst beskriver passet, under det kan du ladda upp filer (dokument och bilder, inte filmer). Om du vill ha film kopplat till ditt pass lägger du in en länk i beskrivningsfältet till Youtube/Vimeo eller den videotjänst som filmen finns på.

Använd gärna färgpaletten och välj en förklarande färg på ditt pass, om alla dina pass av en viss typ har samma färg blir månadsvyn mycket mer överskådlig.

Med funktionen Upprepa pass kan du enkelt skapa en regel för hur du vill att passet ska återkomma, läs mer om den Upprepa pass här.

ETT PASS KAN HA 3 OLIKA STATUS.

Schemalagt = Passet är planerat men ännu inte genomfört.

Genomfört = Idrottaren har markerat passet som genomfört.

Ej genomfört = Idrottaren har markerat passet som ej genomfört.

Det spelar ingen roll ifall datumet har passerats, det är den status som idrottare eller tränare satt på passet som gäller. I månadsvyn färgas hörnen på passen baserat på vilken status de har.

Alla pass som finns hos en idrottare kan ses av de tränare som är anslutna till idrottaren. Detta gör det enkelt att få en överblick över all träning som den idrottaren bedriver.


Vyer

Sök
Visar pass som träffar den sökning du gör. Det går att söka på i stort sett vad som helst och Peppster försöker rangordna träffar så de mest relevanta hamnar överst.

Dag
I dagvyn visas varje pass med en liten ikon för vilken tränare som lagt in passet. Kommentarsfältet är direkt nåbart, även fält för Träningsvärden och knapp för att ändra status. Klicka på länken Ändra om du vill göra andra ändringar i passet.

Vecka
I veckovyn kan du välja för vilka veckor du vill se din träning. Du kan klicka i en dag för att skapa ett pass där, du kan även dra och släppa pass mellan dagar. Veckovyn visar inte block så tänk på att de pass du skapar i denna vy hamnar utanför eventuella block.

Månad
I Månadsvyn visas pass som små kvadrater, färgen är den färg du valt i paletten och hörnen visar om passet är Genomfört (grönt) eller Ej genomfört (Rött). Om du klickar på ett pass får du upp en snabbmeny där du kan genomföra viss redigering. Dubbelklicka på passet för att öppna det i fullt redigeringsläge. Du kan dra och släppa pass och block i månadsvyn för att flytta och strukturera om träningen. Du kan även kopiera passet till ett annat block eller annat datum, enklast är att hålla ner alt-tangenten på tangetbordet och sedan dra till önskat datum. Under din profilbild finns två ikoner. Den övre är till för att lägga till ett Event, tex en tävling eller någon annan form av milstolpe som du vill hålla koll på. Den undre ikonen är till för att visa ett diagram från analysen i månadsvyn. Läs mer om hur analysen fungerar här. Med den funktionen kan du använda ett diagram för att få direkt feedback på den träning som visas i månadsvyn. Om du tex har ett stapeldiagram med hur många pass av en viss typ du kör kan du välja det och få en visuell represenatation av det även i månadsvyn. Det är alltså smart att skapa upp några diagram i analysen som du mestadels använder för din planering. Några exempel på användning är att visualsera volym av träning av olika kvaliteter, distanser, antal pass som innehåller en viss övning osv, bara din fantasi sätter gränser!

År
Årsvyn visar ett helt år i och kan precis som månadsvyn scrollas i sidled genom att klicka på de små pilarna vid datumväljaren. På så sätt kan du visa ännu längre perioder.

Med plus-ikonen under profilbilden kan du skapa ett Event, som kan utgöras av exempelvis en tävling eller någon annan form av milstolpe som du vill hålla koll på. Event kan spänna över en eller flera dagar. Klicka och dra i tidslinjen för att skapa block. Existerande block kan du sedan dra och flytta genom att ta tag i namnet på blocket. Om du drar i hörnen på blocken förlängs/förkortas dem. Precis som i månadsvyn kan du visa ett diagram i årsvyn för att ytterligare visualisera den planerade och genomförda träningen. Skapa diagrammet som du vill ha det i menyn Analysera och klicka sedan på knappen under aktuell idrottares profilbild för att visa diagrammet.Några exempel på användning är att visualsera volym av träning av olika kvaliteter, distanser, antal pass som innehåller en viss övning osv.
Årsvyn är tillgänglig för Coacher och för er med Athlete Pro. Ni med Athlete-konton kan enkelt uppgradera era konton under menyalternativet Mitt konto.


Tävlingar, matcher och tester

Det finns flera sätt att hantera Tävling, match, tester och liknande. Dels kan de utgöras av Event. Event skapas via Plus-ikonen (+) under profilbilden i års/månadsvyn. Genom att använda Event för att markera matchdagar, tävlingar, tester eller andra milstolpar ger god överblick i de mer övergripande vyerna. Detta kan med fördel även kombineras med att själva matchen/tävlingen läggs upp som ett träningspass den dagen. 
Ett pass i Peppster kan vara mycket mer än ett vanligt träningspass, med Träningsvärden kan du skapa dina egna testprotokoll, matchprotokoll eller andra protokoll för att följa upp det som relevant för just dig. Läs mer om Träningsvärden och hur du skapar dem här.

Tagga dessa pass med ”tävling”, ”match”, ”tester” eller vad som är relevant. Då blir det enkelt att i analysen välja ut dessa genom att ange vald(a) taggar som filter. Tänk också på att du kan tagga med ”tester” och till exempel ”bosön” och på sätt få ut statistik för enbart de tester som är gjorda på Bosön. Det är alltså värt att tagga mer än bara en enskild tagg så har du i framtiden alla möjligheter att följa upp precis de detaljer du vill. 


Event

Ett event är något som du vill planera utifrån och ha koll på i din träningsplanering. Det kan handla om tävlingar/matcher, tester eller andra viktiga händelser i ditt träningsår. De syns tydligt i års- och månadsvyn och du kan själv välja färg och symbol för dina Event. Lägg till ett event genom att klicka på Plus-ikonen (+) under profilbilden i årsvyn eller månadsvyn.


Block och perioder

Inom de flesta idrotter är säsonger och år indelade i olika block eller perioder. Det kan röra sig om faser av träning, serier av matcher eller tävlingar eller på annat sätt perioder som är intressant att planera utifrån. Peppster är anpassat för att kunna skapa såväl årsplaner som mer kortsiktiga planer för kortare perioder. Använd det sätt som passar just din idrott och din situation bäst. 

Ett block utgörs av ett start- och slutdatum, det har ett namn och en färg. Väj gärna en pedagogisk färg på dina block, tex ett blått block för all tid vi är på Is i Hockey, eller ett rött block för det tuffa höghöjdslägret i alperna. Du och din träningsgrupp/lag bestämmer vilka konventioner ni vill ha. 

Block visas i årsvyn och månadsvyn och skapas enkelt genom att klicka på önskat startdatum, hålla ner och dra ut blocket. Du kan ta tag i namnet på blocket och flytta det. Du kan även ta tag i kanterna på blocket och förlänga/förkorta det. 

Du kan kopiera block genom att hålla muspekaren över och välja Kopiera. På så sätt kan du enkelt kopiera ut ett färdigt block till en träningsgrupp eller flera idrottare. Du kan även hålla ner ALT-tangenten och dra blocket till nytt datum eller till en annan idrottare för att skapa en kopia.

Vi rekommenderar att du skapar ett block med den träning som ska göras och sen kopierar ut det till dina idrottare, på så sätt slipper du göra jobbet på fler än 1 person. Ev mindre justeringar kan du sen göra enkelt på respektive individ. 

För att lägga till pass i block håller du muspekaren över det aktuella blocket och väljer Lägg till pass, eller dubbelklickar på det datum i blocket som du vill skapa passet på.
Pass kan även flyttas mellan block eller kopieras in till ett block genom att du klickar på passet och väljer Kopiera. 

Läs mer om valen för Träningspass under den rubriken här på hjälpsidan.


Årsplan

Nästan alla idrotter använder sig av någon form av årsplan eller mer långsiktig planering. I Peppster kan du enkelt skapa en årsplan genom att skapa Event och Block för de olika faserna/perioderna/blocken av träning. Inom varje block kan du skapa en stomme av pass med Träningsvärden och sen via Analys-diagram visualisera i Årsvyn hur planen ser ut. 

Årsvyn är tillgänglig för Coacher och Athlete Pro i Peppster. Du som har ett Athlete-konto kan enkelt uppgradera ditt konto under Mitt konto-menyn. 


Bjuda in idrottare - sätt ihop ett team

Som Tränare kan du redan när du skapar ditt konto bjuda in idrottare. Vill du göra detta i efterhand går du till menyalternativet Hantera idrottare och skickar inbjudan där. De du bjuder in får då ett mail med en inbjudan som accepteras genom att klicka på länken i mailet. I och med att de godkänner din inbjudan blir ni också sammankopplade i Peppster.  

På sidan Hantera idrottare kan du även gruppera idrottare. Du kan skapa hur många grupper du vill och en idrottare kan tillhöra flera grupper om så önskas. Med grupper kan du enkelt kopiera träning till samtliga i en grupp, se statistik för hela gruppen med mera. 


Taggning

Genom att ange karaktäriserande taggar/ord kring din och dina idrottares träning får du mycket mera nytta av Peppster! Främst genom att du i statistiken kan välja att se all träning taggad med exempelvis "Backlöpning”, ”Passningsövning Stjärnan” eller "Tröskelintervall" eller vad som helst annat som är relevant för dig.

Bestäm vilka taggar du/ni ska jobba med och lägg gärna till fler taggar än du från början hade tänkt, man vet aldrig vad som är intressant att utläsa i framtiden.

Dina mest använda taggar listas bredvid taggfältet och när du börjar skriva ger Peppster förslag på taggar. Förslagen visas i en lista och uppdateras hela tiden när du skriver. Klicka Enter för att välja ett markerat förslag eller fortsätt skriva för att lägga till en ny tagg. 


Träningsvärden

Träningsvärden är fält i pass där du kan mäta det som är relevant för din träning och specifikt för din idrott. Tex km i löpning, antal åk i slalom osv. Ett värde kan ha följande typer:

 • Nummer
 • Tid
 • Sträcka
 • Decimaltal
 • Effekt
 • Energi
 • Hastighet
 • Sets/reps
 • Sets/reps/vikt

Typen styr hur det som registreras visas, dvs vilket format det får, allt för att det ska bli logiskt och tydligt i såväl träningspass som analys. 

Set/reps och Sets/reps/vikt är till för exempelvis styrketräning. Då kan Träningsvärdet ha ett namn som tex Knäböj, och om det då är av typen Sets/reps/vikt så visas tre fält vid namnet för att registrera just dessa värden.  

För att lägga in ett träningsvärde i ett pass börjar du bara att ange namnet i fältet "Sök och lägg till träningsvärde".

Under Mitt konto - Profil - Träningsvärden kan du välja värden som alltid ska finnas med när du skapar ett pass. Här hanterar du Träningsvärden.

Träningsvärden utgör själva graferna i Analysen, så det du vill visualisera där ska du ha träningsvärden för. Ibland finns det nyckelvärden som man vill följa över tid och i de fallen är det värdefullt att skapa Träningsvärden. Fråga gärna oss om du känner dig osäker eller om du vill ha tips på hur du kan använda Träningsvärden, vi svarar alltid så fort vi kan via chatten.

Träningsvärden kan vara såväl en instruktion i passet som något idrottaren fyller i efter genomfört pass. 

Träningsvärden kan vara såväl en instruktion i passet som något idrottaren fyller i efter genomfört pass. 

Det finns flera sätt att fylla i träningsvärden. Om vi till exempel vill registrera 1 timme träning i fältet tid kan vi skriva 1h, 60min, 1:00:00. En svart ruta visar hela tiden vad det värde du fyllt i konverteras till. Tid kan anges från tusendelar av en sekund upp till flera dygn. Samma gäller för övriga typer av Träningsvärden så testa dig fram och använd det sätt som känns mest naturligt för dig. 


Upprepa pass, serier av träningspass

När du skapar ett träningspass finns en funktion som heter Upprepa pass. Den är mycket användbar för att skapa serier av pass. Genom att använda den skapar du en regel för hur passet ska upprepas. De här valen för upprepning finns. 

Dag

Här k an du välja att ett pass ska upprepas var X dag. Ange tex en 2:a för att upprepa passet var annan dag. 

Veckovis

Här kan du ange vilka veckodagar du vill att passet ska göras. Klicka tex i tisdag för att upprepa passet varje tisdag. Du kan välja en eller flera veckodagar. 

Månadsvis

Här kan du ange vilka dagar i månaden ett pass ska upprepas. Antingen per datum eller per veckodag. 

Årsvis

Här kan du ange om du vill att passet ska upprepas varje år på passdatumet eller med en siffra för vart annat, var tredje år. 

OBS ange alltid ett datum för avslutas. Om upprepningen sker inom ett block visas blockets datumspann när du väljer datum då upprepningen upphör. 

Genom att använda Upprepa pass kan du snabbt skapa en serie/stomme av pass, de behöver kanske inte ha så mycket innehåll från början men addera de Taggar, Träningsvärden du vill och återkom sedan till passen senare när det närmar sig genomförande. 

Du kan öppna ett pass i en serie och göra ändringar i det. När du sparar får du frågan ifall detta ska gälla för framtida pass i serien, det är ett effektivt sätt att hantera progression men även bra om du tex glömt att ange en viss tagg, ett Träningsvärde eller något annat. 

 


Kopplingar - Garmin/Polar

Du kan ansluta ditt Peppster-konto till Garmin och Polar för att automatiskt hämta data från dinenhet. Kopplingen gör du under Mitt konto - Kopplingar. Dra reglaget för att aktivera. Autentisera ditt konto mot Garmin Connect alternativt Polar Flow och sedan är det klart. 

HUR FUNKAR DET?

1. I samband med att du genomför och synkar ditt första pass från Garmin så synkas även de senaste 30 dagarna. För Polar läsas enbart framtida pass in, dvs från den dagen du kopplar ihop och framåt. 

2. Sen synkas allt löpande när det finns nya pass på Garmin Connect/Polar Flow. Garmin skickar passet så snart det är tillgängligt, de styr när det landar hos oss. För Polar frågar vi var 5e minut om det finns några nya pass.

Vi försöker matcha passet i din enhet mot träningspass i Peppster. Matchningen baseras datum och taggar för passet. Om det lyckas uppdateras det passets Träningsvärden med data från Garmin. Om inget pass hittas skapas ett nytt.

Alla pass får taggen "importerat" eller "uppdaterat" beroende på om passet är nytt i Peppster eller om ett pass har uppdaterats med data från din enhet. Alla pass får även taggen "Garmin Connect" alt "Polar Access Link", så du kan till exempel enkelt söka och hitta de pass som har synkroniserats, eller varför inte välja att göra analysdiagram baserat på att det är ett pass som kommer från tjänsterna? Där vet du ju att det finns mycket data att tillgå!

VAD SYNKAS?

I dagsläget synkas följande: (Kan variera något mellan Garmin och Polar)

 • Tid
 • Puls Max
 • Puls avg
 • Totala kalorier
 • Totala fettkalorier
 • Medelhastighet
 • Maxhastighet
 • Antal varv
 • Medeleffekt
 • Maxeffekt
 • Normaliserad effekt
 • Training Stress Score - TSS
 • Sträcka
 • Stigning
 • Höjdminskning

På alla pass med  importerad data finns även en länk högst upp där det står Synkad med Garmin, Synkad med Polar, om du klickar på den hamnar du på just det passet i Garmin Connect/Polar Flow och kan där se alla detaljer som är tillgängliga (kräver inlogg och behörighet att visa passet).

Mer om matchning av pass från Garmin Connect

När Peppster tar emot pass försöker vi i möjligaste mån att uppdatera planerad träning i Peppster med rätt data från din enhet. 

Peppster kollar om det finns några pass planerade för det aktuella datumet. Om det inte finns det skapas nya pass med Passnamn baserat på vald sport i din enhet. 

Om det däremot finns planerade pass i Peppster matchas de baserat på vilken sport aktiviteten i enheten har och vilka taggar passen i Peppster här. 

Running - "löp", "löpning", "jogg".
Cycling - "cykling", "cykel".
Hiking - "vandring"
Swimming - "simning, sim"
Fitness equipment - "Träningsredskap" 
Walking - "gång"
Transition - "övergång", "växlingar", "växlingsträning"

Många fler matchningar kommer, dessa är Garmins huvudsporter. Det kan variera något mellan Garmin och Polar, hör av dig till oss om du behöver mer detaljerad hjälp kring detta.

Om passen i Peppster är taggade men inte med något i listan här ovanför så skapas nya pass, detta för att inte skriva över träning som då troligen var tänkt till något annat än det du använt enheten för. Det är alltså viktigt att tagga passen för att matchning ska ske!


Om passen i Peppster inte är taggade med något alls uppdateras det första passet för dagen med data från Garmin/Polar. 


Kopplingar - Kalender

Vill du se din eller dina idrottares träning i din digitala kalender i mobilen, datorn eller annan enhet?

Gå till Mitt konto - Kopplingar och aktivera reglaget vid kalender-ikonen. 

Klicka på kugghjulet längst ut till höger för att se adress till dina kalendrar. Det finns en kalender som visar alla pass som händelser och en annan som visar block som heldagar så att du kan få såväl en översikt som detaljer kring enskilda pass. 

Analysera

Peppster har ett kraftfullt analysverktyg där du skapar din egna instrumentpanel med de diagram du önskar för att utvärdera träningen. 

 

Vi har skapat två exempeldiagram som finns där från första gången du besöker sidan. 

För att skapa ett nytt diagram klickar du på länken + Nytt diagram. 

Titel

Ange först ett förklarande namn för diagrammet. Välj sedan under "Diagram" vilken typ av diagram du vill skapa. "Gruppering" avgör hur data i diagrammet grupperas/summeras. Väljer du tex att göra ett stapeldiagram med grupperingen vecka så får du en stapel per vecka. I "Datum" väljer du vilket datumspann diagrammet ska hämta data ifrån. Det smarta med att ha flytande datum (tex senaste 30 dagarna) är att du slipper öppna diagrammet och ange nya datum varje gång du återkommer till din analyspanel, det finns dock via "Fasta datum" möjlighet att välja två exakta datum om du önskar det. 

Med kryssrutan "Endast månader/veckor/dagar med pass" får du diagram som komprimeras ihop så att du får ett snyggt diagram över det som matchar filter och värden. Säg tex att vi varje kvartal kör tester i någon viss övning eller av någon viss kapacitet, med denna ruta ikryssad får vi då en sammanhänga graf som enbart visar de datum som har värden. De tomma dagarna tas helt enkelt bort ur diagrammet. 

Filter

Filter styr vilka pass som räknas med i ditt diagram. Du kan ha ett eller flera filter. Lägg till fler filter genom att klicka på +-ikonen. 
Filter kan utgöras av:

"Status", det innebär att enbart pass med en viss status tas med. 

"Taggar", Ifall du tex är löpare och har taggat vissa pass med Fartlek så kan du snabbt filtrera ut så att ditt diagram enbart visa pass med fartlek. 

"Passnamn" ger dig möjlighet att välja ut pass som har ett visst namn. Om du varit konsekvent i beskrivningen av dina pass kan detta vara ett smart sätt att få fram den data du önskar. 

"Träningsvärde" innebär att du har möjlighet att filtrera ut pass baserat på träningsvärde. kanske alla pass där Sträcka är över 20km? Eller alla pass där Antal åk är fler än 10? Som allt annat i Peppster är det här helt beroende på hur du valt att använda träningsvärden och taggar men kombinationen av alla filtermöjligheter gör att du kan presentera statistik precis som du önskar!

Glöm inte att du lägger till flera filter med +-knappen bredvid rubriken Filter!

Värden

Värden är själva linjerna, staplarna etc i ditt diagram. Du kan välja att ha en eller flera värden i samma diagram. Du lägger till fler värden genom att klicka på +knappen bredvid rubriken Värden. 

Värden kan utgöras av Antal träningspass, antal dagar, träningsvärden eller ett dagligt värde. Här är det bara fantasin som sätter gränser! Mixa det som är relevant i just din idrott. 

För den avancerade användaren går det även att skapa formler genom att använda ikonerna till höger vid varje värde. Antingen genom att kombinera 2 träningsvärden eller genom att skriva helt egna formler med träningsvärdenas kortnamn. Om du letar efter kortnamn på ett träningsvärde kan du gå till Mitt konto - Träningsvärden och kolla i listan. Det är kortnamnet du använder i din formel. 

Dra och flytta, skapa din analyspanel

Du kan dra och flytta de diagram du skapat, du kan också välja storlek på dem genom att ta tag i hörnet markerat med en liten vinkel och dra ut samt bredda diagrammet.

Använd analysdiagram i planeringen

De diagram du har skapat som är av typen linje eller stapel kan visas i din planering om du klickar på Ikonen "Visa/göm diagram"under profilbilden i månadsvyn eller årsvyn. Välj det diagram du vill aktivera så visas det tillsammans med din träningsplanering. Detta innebär att du kan göra diagram i analysen för något specifikt som du vill hålla koll på när du planerar. Om vi återigen tar exemplet med fartlek för en löpare så kan vi alltså visa diagramet med antal pass taggade med fartlek i vår planering och på så sätt direkt se hur många sådana pass vi planerat eller genomfört. 

Analysdiagram kan alltså användas både som uppföljning och som ett kraftfullt verktyg i din träningsplanering.

Appar för Iphone och Android

Peppsters appar är till för att göra det så enkelt som möjligt att se planerad träning och registrera den. I apparna kan du se din träning, registrera den och dagliga värden samt skapa enstaka pass själv. 

Apparna fungerar såväl online som offline. Synca din träning så har du den i telefonen och kan se den samt registrera passen när de är genomförda. När du sen får tillgång till internet och öppnar appen syncas allt upp till Peppster så att din(a) tränare kan se träningen. 

 


Peppster points, tipsa dina vänner

Genom att bjuda in dina vänner till Peppster kan du få gratismånader och dina vänner får samtidigt dubbelt så lång prova-på-period! För varje vän som köper Peppster samlar du poäng. Athlete pro ger 1 poäng och Coach ger hela 13 poäng. Under Mitt konto - Konto&betalning - Inbjudningar ser du hela historiken för inbjudningar och där hittar du även din personliga inbjudningslänk. 

 

Konton och betalning

Du kan testa helt utan kostnad och utan att behöva ange något kreditkort, det är enkelt och helt fritt att prova sig fram oavsett vilket konto du sedan önskar fortsätta med. Efter prova-på-perioden nedgraderas ditt konto automatiskt till Athlete om du väljer att inte köpa en av betalvarianterna. 

Under Mitt konto - Konto och betalning kan du registrera adressuppgifter och kort för att betala din Peppster-prenumeration. För att säkerställa att du betalar rätt moms behöver först adress anges, efter det kortuppgifter. 

Här följer svar på några vanliga frågor. 

Q: Är det säkert att betala med kort i Peppster? 

A: Ja! Vi använder Stripe som betallösning. Läs mer om Stripes säkerhetsarbete här.  

Q: Jag har dagar kvar på min prova-på-period men vill lägga in mina kortuppgifter nu. När börjar jag då betala? 

A: Första dragningen sker när din prova-på-period är över så du betalar aldrig mer än du ska. 

Q: Jag har bytt kontotyp, behöver jag betala för hela månaden? 

A: Nej, du betalar för exakt den tiden du använder en viss kontotyp. 

Q: Kan vi som företag betala med faktura? 

A: Vi ser helst att ni betalar med kort men om det inte passar er så kan ni kontakta oss så löser vi det. 

Q: Jag har uppgraderat från Athlete till Coach, när dras pengarna? 

A: När du uppgraderar kontot dras pengar direkt för det som kvarstår av den perioden (månaden). Om du däremot nedgraderar så har du kvar ditt konto tills den period du betalat för har löpt ut. 

Q: Jag vill avsluta mitt konto, hur gör jag? 

A: Du nedgraderas automatiskt till Athlete efter att betalning förfallit. Ingen data går förlorad så du kan alltid återaktivera ditt konto. Athlete-kontot är gratis så det kan du alltid ha kvar. Om du vill att vi helt raderar dig och din data är du välkommen att höra av dig till oss så ska vi hjälpa till.

 


Kan vi hjälpa till med något? 

Längst ner till höger finns en chat-ikon, där ser du alla pågående konversationer med Peppster-teamet. Ibland tipsar vi om olika funktioner i Peppster och vi svarar alltid på de meddelanden som skickas till oss. Så tveka inte att höra av dig ifall det är något vi kan hjälpa dig med!

The pain of discipline is nothing like the pain of disappointment
— Justin Langer, Cricket